فایل های مربوطه نمونه سورس و کد نرم افزار مدیریت رمز ورود شخصی رمزگذاری 128 بیتی بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

مدیریت رمز ورود شخصیسورس و کد نرم افزار مدیریت رمز ورودمز عبور پایگاه دادهمدیریت رمزهای عبورذخیره رمزهای عبور

صفحه نخست