فایل های مربوطه دانلود سورس و کد نرم افزار آزمون املاي انگشتي زبان اشاره براي استفاده در کلاس درس بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

آزمون املاي انگشتي زبان اشارهپروژه آزمون املاي انگشتي زبان اشارهسورس و کد آزمون املاي انگشتي زبان اشارهزبان اشاره با vb.netآزمون املاي انگشتي زبان اشاره vb.et

صفحه نخست