فایل های مربوطه نرم افزار اسکنر امنیتی آسیب پذیری کد های فایل PHP  بصورت لیست شده در زیر می باشد برای دانلود هر کدام کلیک فرمایید

ترفند های امنیت در phpاسکن امنیتی phpاقدامات امنیتی مناسب در PHPتست امنیتی فایل phpبررسی امنیتی فایل php

صفحه نخست